عناوین مهم‌ترین خبرها
طي بخشنامه اي از سوي دكتر طه هاشمي اعلام شد
برنامه هاي دانشگاه آزاد اسلامي در برگزاري مراسم معنوي اعتكاف
23 فروردین 95
توسط دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز كسب شد
جايزه ويژه فدراسيون اختراعات كشور آلمان
23 فروردین 95
تیم فوتسال دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی تبریز مقام اول مسابقات فوتسال دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربايجان شرقي را به خود اختصاص داد.
22 اسفند94
برگزاری آزمون IELTS در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 اسفند 94